Participatie

NPG energy staat ook open voor een rechtstreekse participatie in zonneprojecten.
Een deelname in een project kan ook zijn ingang vinden door advies of ontwikkeling in een bepaalde schakel van het project, zoals bij het zonnepark Velt & Vecht te Coevorden (NL).