NPG Green

NPG green is een naamloze vennootschap met als doel de installatie en het beheer van fotovoltaïsche zonnestroomsystemen (zonnepanelen) op de locaties waarvoor opstalrechten verworven zijn. NPG green heeft een totaalvermogen van 5,58 MW over diverse panden in Limburg.
Al deze projecten zijn sinds 2011 operationeel.