NPG BIO II

De biogasinstallatie “NPG  BIO II” ligt aan het Deurganckdok in de Antwerpse haven. Dit project werd ontwikkeld in samenwerking met de containerterminal Antwerp Gateway.

De centrale verwerkt jaarlijks 60.000 ton. De voedingsmix bestaat voornamelijk uit vloeibare afvalstromen. Deze afvalstromen worden aangeleverd door leveranciers die letterlijk om de hoek zitten. Het menu wordt aangevuld met energiegewassen en andere reststromen.

Met een elektrisch vermogen van 3 MW produceert  NPG BIO II jaarlijks 22.000 MWh. Dit stemt overeen met het verbruik van 6.000 Vlaamse gezinnen.  De opgewerkte elektriciteit wordt grotendeels rechtstreeks geleverd aan Antwerp Gateway. De geproduceerde warmte wordt intern gebruikt om het proces op temperatuur te houden en het restproduct op te waarderen.

NPG BIO II is opgestart  in het derde kwartaal van 2014.