Biopower Tongeren

Biopower Tongeren is een biogasinstallatie gelegen op het industrieterrein “Tongeren-Oost”.

Deze site verwerkt op jaarbasis 60.000 ton aan energiegewassen en afvalstromen. De centrale is in staat om zowel vloeibare als vaste stromen te accepteren.  De energiegewassen worden lokaal geteeld. Op deze manier is de integratie in de omgeving gegarandeerd en beperkt men de logistieke impact.

De voedingsmix ondergaat eerst een voorvergisting alvorens ze naar de hoofdreactoren verpompt wordt. Hierin worden de voedingsstromen onder gecontroleerde omstandigheden volledig vergist. Het biogas dat hierbij vrijkomt, wordt opgevangen en opgezuiverd. Hierna wordt het door warmtekrachtkoppelingsmotoren omgezet in elektriciteit en warmte.

De geproduceerde elektriciteit wordt op het elektriciteitsnet geïnjecteerd. De warmte wordt benut om het restproduct te drogen en het proces op temperatuur te houden

Het huidig vermogen van de installatie bedraagt 2,8 MW. De noodzakelijke vergunningen, om de installatie in een tweede fase naar 5,6 MW uit te bouwen, zijn reeds bekomen. Dit betekent een elektriciteitsproductie van 44.000 MWh , voldoende om 12.000 gezinnen een jaar rond van stroom te voorzien.

De totale investering bedraagt ongeveer 11 miljoen euro (20 miljoen euro inclusief tweede fase) en wordt ondersteund door het Vlaamse subsidiemechanisme voor groenestroomcertificaten en warmtekrachtkoppeling.

Biopower Tongeren is sinds augustus 2012 operationeel.